Тошматовва Гўзал Адилходжаевна

Атроф мухит гигиенаси кафедраси PhD ассистенти

Манзил: 100109,  Фаробий кўча-2

Google scholar

ORCID

Иш фаолияти:      

1999-2003 йй. – Икинчи Тошкент давлат  тиббиёт институти ижтимоий  гигиенаси кафедраси ассистенти

2004-2005 йй. –Иккинчи  Тошкент давлат тиббиёт институти умумий ва радиацион  гигиенаси кафедраси ассистенти

2007-2017 йй. – Тошкент тиббиёт академияси “Болалар,  ўсмирлар ва овқатланиш” гигиенаси кафедраси ассистенти

2017- 2018 йй: -Тошкент тиббиёт академияси “Болалар, ўсмирлар ва овқатланиш” гигиенаси кафедраси таянч докторанти

2018.02.09 ва хозирги йилларда атроф мухит гигиенаси кафедраси PhD ассистенти

Илмий фаолияти:

2018 йил 17 ноябр “Сут бези касаллиги мастопатиянинг алиментар профилактикасини махсуслаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларни қўллаш орқали шакллантириш” мавзуси бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD)

Асосий амалиёт йўналиши:

Аёллар орасида соғлом овқатланишни тарғибот қилиш ва таомномага ўзгартиришлар киритиш

Нашр қилинган илмий ишлар охирги 5 йил:

Мақолалар:

1.G.O.Toshmatova, N.J Ermatov Prevalence of mastopathies among women of Tashkent City// European Science Review.-  Austria,Vienna 2016. – №11-12. – P. 90-92 (14.00.00; №19)

2.Тошматова Г.О., Хусанова З.А. Сут бези ўсма касалликларининг ривожланишини тиббий биологик ва ижтимоий – гигиеник хавф ва овқатланишнинг ўрни// Республика илмий – назарий анжумани –Қарши, 2016. – Б.54-57

3.Тошматова Г.О., Хўжаниязова Д.А. Ортиқча тана вазнидан азият чекаётган аёлларнинг овқат рационини коррекциялаш// Республика илмий – назарий анжумани – Қарши, 2016. – Б. 57-60

4.Тошматова Г.О. Бола организмида витамин А етишмовчилигида она сутининг аҳамияти// Соғлом овқатланиш – соғлом ва баркамол авлод пойдевори. Илмий – амалий семинар илмий мақолалар тўплами – Хива, 2016. – Б. 68-70

5.Тошматова Г.О. Касаллик барвақт аниқланса // Сиҳат саломатлик журнали – Тошкент, 2016. -№8. – Б. 22-23

6.Тошматова Г.О. Аёллар орасида мастопатия касаллигининг ривожланишида овқатланишни аҳамияти // Соғлом ва пархез овқатланишнинг долзарб муаммолари. Семинар илмий мақолалар тўплами – Тошкент, 2017. – Б. 150-153

7.Тошматова Г.О., Ғаниев Х.А. Ортиқча тана вазнидан халос бўлишда соғлом турмуш тарзи ва овқатланишни ўрни // Соғлом ва пархез овқатланишнинг долзарб муаммолари. Семинар илмий мақолалар тўплами –  Тошкент, 2017. – Б. 153-155

8.Эрматов Н.Ж, Тошматова Г.О. Абраева Г.А., Камилова А.Ш., Бўрибоев Э.М., Худойқулов Э.А Тез-тез касалланувчи болалар саломатлик ҳолатини мустаҳкамлашда микронутриентлар аҳамиятини гигиеник баҳолаш// Соғлом ва пархез овқатланишнинг долзарб муаммолари. Семинар илмий мақолалар тўплами – Тошкент, 2017. –  Б. 200-201

Toshmatova G.O., Karimov М.А Prevalence of mastopathies among women of Tashkent City, Uzbekistan// Topical issues in medicine. Materials of the 6th scientific-practical conference, Part I – Tashkent , 2017. – P. 94-95

10.Тошматова Г.О. Ибн Сино таълимотида ортиқча вазнни аъзолар саломатлигига таъсири ҳақида Ибн Синонинг илмий-маданий меросининг аҳамияти ва уни фан тараққиётидаги ўрни» мавзусидаги IX Ибн Сино ўқишлари – халқаро илмий – амалий анжумани тезис ва мақолалар тўплами -Бухоро. 2017. – Б.154-155

11.Toshmatova G.O. Features of the food allowance of women with the mastopathy // European research: innovation in science, education and technology Хxxiv international scientific аnd practical conference -London. United kingdom 2017. – №11(34). – Б. 96-98

12. Тошматова Г.О. Значимость потребления основных пищевых продуктов питания в различные периоды года для алиментарной профилактики мастопатии //Сборник статей XIII Международной научн. –практ. конф. – Пенза, 2017. – Б.308-311

Мастопатияга чалинган аёлларда умумий касалланиш ҳолатини баҳолаш ва профилактик тадбирлар ишлаб чиқиш -Она ва бола саломатлигини муҳофаза қилишнинг долзарб муаммолари, ютуқлари ва истиқболлари Республика  илмий-амалий анжумани халқаро иштироки материаллар тўплами   (8-9ноябр)- 2018й. 125-126 бетлар

14. Особенности организации трудового процесса строителей с учетом специфики выполняемых работ (Республика Узбекистан).- IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE Boston, USA. -04 February 2019

15. Prevalence of Mastopathy among Women of Tashkent City Journal of Oncology Research and Treatments USA. Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари -апрель 2019 йил  254-255бет

16. Hygenic substantion alimentary prevention of mastopathy “ Актуальные вопросы современной науки, образования и воспитания” ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING -2019-I  148 бет

17. Мастопатиянинг эпидемиологияси ва мастопатияга чалинган аёллар умумий касалланишнинг ўзига хослиги “Клиникагача бўлган фанларнинг тиббий таьлимдаги ўрни .Илғор хорижий тажриба” Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари -11 апрель 2019 йил  Термиз. 219 бет

18. Сувни радиологик ва санитария радиологик жиҳатдан хавфсизлиги- Вестник ТМА 2020 специальный выпуск стр 4

19. Спортчилар овқатланишини ўзига хослиги- Вестник ТМА специальный выпуск 2020 стр 18- 19