Абдукадирова Лола Кабуловна

Атроф мухит гигиенаси кафедраси доценти, тббиёт фанлари номзоди

Манзил: 100109,  Фаробий кўча-2

Ташкент,  телефон рақами: 90-372 11 50

Факс:E-mail: lola.abdukodirova@tma.uz

 Google sholar

Таълим:

1980-1986 йй–Тошкент   давлат тиббиёт институти талабаси

1993-1996 йй–Тошкент давлат иккинчи тиббиёт институти  аспиранти

Иш фаолияти:

1986-1990 йй. – Темирйўлчилар касалхонаси шифокор диетологи

1990-1991 йй. – Тошкент тиббиёт коллежи  ўқитувчиси

1991-1993 йй. -Тошкент давлат иккинчи тиббиёт институти умумий ва радиацион гигиенаси кафедраси   ассистенти

1996-1999 йй. -Тошкент давлат иккинчи  тиббиёт институти умумий ва радиацион гигиенаси кафедраси   катта ўқитувчиси

1999-2005 йй. -Тошкент давлат иккинчи  тиббиёт институти умумий ва радиацион гигиенаси кафедраси  доценти

2005-2017йй. – Тошкент тиббиёт академияси “Yмумий ва радиацион гигиенаси” кафедраси   доценти

2017йй. ҳ.в. – ТТА “Aтроф мухит гигиенаси” кафедраси доценти

Илмий фаолияти:

1998  йилда «Тошкент шахридаги бир ёшгача бўлган болаларнинг саломатлик холатига ташқи мухит омиллари ва  экологик  мухитнинг таъсири» мавзусидаги кандидатлик диссертация ишини муваффақиятли ҳимоя қилган.

Асосий амалиёт йўналиши:

Бола  организмига ташқи мухит омилларни таъсирини ўрганиш ва уни яхшилашга қаратилган чора тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш.

Нашр қилинган илмий ишлар охирги 5 йил:

Мақолалар:

 1. Мактабгача таълим муассасаларида болаларнинг тўғри Овқатланиш меъёрларини ўрганишлар таҳлили// “Клиникагача бўлган фанларнинг тиббий таълимдаги ўрни. Илғор хорижий тажриба” Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари Термиз. 11 апрел, 2019 Б6
 2. Уяли алоқа телефонларидан тўғри фойдаланиш// Конституция Республики Узбекистан: Наука, оброзавание и воспитание молодёжи Материалы IV традиционной научно-практической конференции(том-3, 2 част 2 скция)-2015
 3. Она ва бола соғлиги давлатимизнинг бебаҳо бойлигидир // Республика илмий-амалий анжуман материаллари “Ўзбекистон интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда хотин-қизларнинг ўрни” 2016 15 апрел
 4. Соғлом оиланинг шакиллантиришда никоҳдан олдинги тиббий кўрикнинг ахамияти// Республика илмий-амалий анжуман материаллари “Ўзбекистон интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда хотин-қизларнинг ўрни” 2016 15 апрел
 5. Аёлни эъзозлаш-авлодни эъзозлаш// Республика илмий-амалий анжуман материаллари “Ўзбекистон интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда хотин-қизларнинг ўрни” 2016 15 апрел
 6. Экология ва инсон саломатлиги// Аёл: жамият, таълим-тарбия, тадбиркорлик, сиёсат ва ислоҳат. Амалий конференциялари тўплами-2016
 7. Ёшларни оилавий хаётга тайёрлаш-замон талаби// Аёл: жамият, таълим-тарбия, тадбиркорлик, сиёсат ва ислоҳат. Амалий конференциялари тўплами-2016
 8. Мероприятия по смягчению постлучевых реакций у онкологических больных// Аёл: жамият, таълим-тарбия, тадбиркорлик, сиёсат ва ислоҳат. Амалий конференциялари тўплами-2016
 9. Замонавий компьютер технологияларини саломатликка таъсирини ўрганиш ва бахолаш// Молодой  учёный-2017. Част II
 10. Психогигиенанинг долзарб муаммолари// Фан ва техника тараққиётида хотин-қизларнинг ўрни. Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами-2017
 11. Соғлом турмуш тарзининг гигиеник асослари// Фан ва техника тараққиётида хотин-қизларнинг ўрни. Республика илмий-амалий анжумани маърузалар тўплами-2017
 12. Какие  продукты  питания  помогают  от Радиации// EUROPEAN-RESEARCH-2-49-ISBN Б67-68
 13. Загрязнение  атмосферного  воздуха  и здоровье человека// EUROPEAN-RESEARCH-2-49-ISBN Б69-70
 14. Талабаларнинг соғлом турмуш тарзи ҳақидаги билим ва кўникмаларини ўрганиб бахолаш// “Клиникагача бўлган фанларнинг тиббий таьлимдаги ўрни .Илғор хорижий тажриба”   Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари   11 апрель 2019 йил  Термиз. -254-255бет
 15. Сурхондарё вилояти даволаш профилактика муассасаси рентген хоналарининг ёритилганлик  даражасини  урганиш натижалари ва тахлили// The 5 th KUMC –TMA  International  Conference –Келажак тиббиёти ва жамоат саломатлиги тизимининг ютуқлари. Атроф муҳит ва инсон саломатлиги муҳофазасининг долзарб муаммолари. 2019й. 363-364 бетлар
 16. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш-экологик барқарорликни таъминлашнинг муҳим омили.// “Клиникагача бўлган фанларнинг тиббий таьлимдаги ўрни .Илғор хорижий тажриба”   Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари   11 апрель 2019 йил  Термиз. 256 бет
 17. Гигиенические аспекты санитарной очистки населенных мест// “Клиникагача бўлган фанларнинг тиббий таьлимдаги ўрни .Илғор хорижий тажриба”   Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари   11 апрель 2019 йил  Термиз. 255 бет
 18. Радиология бўлими хоналаридаги нурланиш доза даражасини аниқлаб бахолаш// Научнқй Журнал “Интернаука” 3(85), часть 4, г.Москва, 2019, С-29-30
 19. Тошкент шаҳри кичик ёшдаги болалар тарбияланаётган оилаларнинг  ижтимоий-гигиеник холатини ўрганиш натижалари// Научнқй Журнал “Интернаука” 5(87), часть 2, г.Москва, 2019, С-47-49
 20. Экологик барқарорликни таъминлашнинг муҳим омили -атмосфера хавосини муҳофаза қилишдир // Научнқй Журнал “Интернаука” 5(87), часть 2, г.Москва, 2019, С-49-51
 21. Социалинқй портрет преподователья  Ташкентской Медицинской Академии// The 5 th KUMC –TMA  International  Conference –Келажак тиббиёти ва жамоат саломатлиги тизимининг ютуқлари. Атроф муҳит ва инсон саломатлиги муҳофазасининг долзарб муаммолари. 2019й. 460-461 бетлар
 22. Тошкент шаҳар танлаб олинган туманларнинг атмосфера хавосининг   ифлосланиш динамикасини    ўрганиб бахолаш// The 5 th KUMC –TMA  International  Conference –Келажак тиббиёти ва жамоат саломатлиги тизимининг ютуқлари. Атроф муҳит ва инсон саломатлиги муҳофазасининг долзарб муаммолари. 2019й. 365 бет
 23. SOCIAL PORTRAIT, CONDITIONS, LIFESTYLE AND HEALTH OF UNIVERSITIES PROFESSORS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN MODERN CONDITIONS // Central Asian journal of medicine, Volume 2019, Issue 3. Pg 93-103,Тashkentsocial portrait, conditions, lifestyle and health of universities professors of the republic of uzbekistan in modern conditions // Central Asian journal of medicine, Volume 2019, Issue 3. Pg 93-103,Тashken
 24. Даволаш профилактика муассасалари радиология бўлими    хоналаридаги нурланиш доза даражасини  аниқлаб бахолаш// Интернаука. Научн.журнал. Москва -2020 №2/31.  Част2..С.68-69
 25. “А” тоифадаги  ҳодимларининг касалланиш кўрсаткичларини ўрганиш ва бахолаш// Интернаука. Научн.журнал. Москва -2020 №2/31.  Част2..С.70-71
 26. Замонавий компьютерларнинг инсон организмига таъсири./ “ХХI аср тиббиётидаги долзарб муаммолар”// “ХХI аср тиббиётидаги долзарб муаммолар” мавзусида II Халқаро илмий амалий онлайин анжумани тўплами. Тошкент.2019. 108-112 б
 27. Соғлом оила –жамиятни ривожлантирувчи куч/// “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда ёш хотин қизларнинг инновацион ғоя ва ташаббуслари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий онлайн конференцияси материаллари тўплами.Тошкент-2020. 280-283 бетлар

Хаммуаллифликда ёзилган ўқув қўлланмалар ва услубий тавсияномалар:

 1. Радиацион гигиена Ўқув қўлланма Тошкент, АРМТТА, 2017 192б

2.Дарслик “Мутахассисликка кириш” №718-048 от 15.08.2018г.

3.Дарслик “Гигиена.Тиббий экология” №718-050 от 15.08.2018 г.

4.Ўқув қўлланма “Ҳарбий гигиена” №654-411 от 20.07.2019г.

Эришилган ютуқлари :

 1. 2014 йил Таълим-тарбия бериш йўлидаги самарали мехнатлари учун Соғлиқни сақлаш аълочиси Кўкрак нишони билан тақдирланган.
 2. 2013 йил ХҚҚ БТ ишини юқори даражада ташкил этгани, фидойилик ва жонкуярлик билан иш олиб бораётгани учун Республика Хотин-қизлар қўмитаси I ДАРАЖАЛИ ДИПЛОМ
 3. 2019 йил “Ўзбекистон аёлларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси” III Республика танлови ғолиби

2020 йил  “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда ёш хотин қизларнинг инновацион ғоя ва ташаббуслари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий онлайн конференцияси Дипломи