Scientific products published in 2022

Data on articles published in international journals in 2022y

Jurnal Scopus

 1. Mirzarakhimova K.R., Umarov B.A., Kasimova D.A., Sadikova G.E., Akhmadalieva N.O., Kamilov A.A. Distiribution of Congenital Anomals in Children,Risk Factors
 2. Sadullaeyeva Kh.A., Salomova F.I., va b. Residents’ perception of living environments and self-rated health status
 3. Abdukodirova Lola Kabulovna va b.q. Epidemiological status of leptoperosis and its prevalence
 4. Abdukodirova Lola Kabulovna va b.q. Activity of phosphate-mobilizing bacteria in irrigated typical gray-earth soils by types of agricultural crops
 5. Sherkuzieva G.F. va b.. To organize analysis of the healthy nutrition in pershool educational organitions.

Articles published in international journals

 1. Abdukadirova L.K. Радиационная защита врачей радиологов в отделениях лучевой терапии.
 2. Abdukadirova L.K.,Sharipova S.A., Komolova Yu.U., Abduazimova S.D. A» toifasiga mansub shaxslarning ovqatlanish tarzini o‘rganish va tahlil qilish»
 3. Salomova F.I., Sadullaeva X.A., Nurmatov B.K. Пылная буря и загрязнение атмосферного воздуха
 4. Salomova F.I.,Xakimova D.S. Covid -19 pandemiyasi davrida maktab o‘quvchilarining kun tartibiga va salomatlik holatiga gigienik baho berish
 5. Salomova F.I., Mirraximova M.Х., Kobiljonova Sh. Influence of environmental factors of development of atopic dermatitis in children
 6. A. O. Imamova, Salomova F. I., Axmadalieva N. O.,Nigmatullaeva D. J., Toshmatova G. A., Sharipova S. A. Ways to Optimize the Formation of the Principles of a Healthy Lifestyle of Children
 7. A.O. Imamova., N.O.Ahmadalieva., T.A.Bobomurotov Health states of children and ways to optimize the formation of the principles of a healthy lifestyle
 8. L.K. Abdukadirova, N.N. Jalolov, M.N. Nozimjonova Evaluation of practical nutrition of patients with chronic hepatitis
 9. Niyazova O.A., Axmadalieva N.O., Valiulin R.I., Boltaev M.M. Comperative assessment of nutrition of university students of medical and non-medicdl profile
 10. M.X.Mirrahimova, Sh.R.Kohiljonova.,X.A.Sadullayeva Prevalence and risk factors of allergic disease in children
 11. Niyazova O.A., Valiulin R.I. Изучение и гигиеническая оценка фактического питания студентов
 12. Sherkuzieva G.F. i dr. Hygienic aspects of cleaning and disinfection of economic and domestic wastewater
 13. Sharipova S.A. va b.k. Hygiene schedule for primary shool students evaluation
 14. Feruza Salomova, Durdona Xakimova, Farangiz Alinazarova The attitude of the tashkent medical academy students to smoking and tobacco products
 15. Salomova F.I., Mirsagatova M.R., Mansurova K.M. Hygienic risk factors when working with magnetic resonance imaging
 16. Кобилжонова Ш.Р., Миррахимова М.Х., Садуллаева Х.А. Распространенность и факторы риска бронхиальной астмы у детей

 

Monographs published in 2022

1.Salomova F.I.  Yarmuxamedova N.F. Gemoblastozlarda rinosinusitlarni davolash va profilaktika qilish chora tadbirlarining gigienik jihatlari O‘zR SSV fan va ta’lim boshqarmasi 8n-m/155 17.02.2022 “Fan ziyosi» nashriyoti 2022

 1. 2. . Саломова Ф.И., Садуллаева Х.А. Ахмадалиева Н.О.,Самигова Н.Р. Загрязнение атмосферы соединениями азота как этиологический фактор развития СС заболеваний г.Ташкента ЎзР ССВ фан ва таълим бошқармаси 8н-м/350 27.05.2022 /ООО Тиббиёт нашриёти матбаа уй
 2. Abdukadirova L.K., Salomova F.I., Axmadalieva N.O., Ermatov N.J., Toshmatova G.O., Sharipova S.A. INM da ishlovchi xodimlarning ovqatlanishini to‘g‘ri tashkillashtirish

 

DSU in 2022

 1. Sherkuzieva G.F.,Salomova F.I., Azizova F.L., Yarmuxamedova N.F. Sifatli ichimlik suvlari haqida ma’lumot uchun beruvchi dasturiy platforma DGU 14331 04.01.2022
 2. Sherkuzieva G.F.,Salomova F.I., Azizova F.L., Yarmuxamedova N.F. Ichimlik suvining inson salomatligiga ta’siri haqida ma’lumot beruvchi dasturiy platforma DGU 14335 06.01.2022
 3. Salomova F.I. Sadullaeva X.A. Ermatov N.J. Mirraximova M. Qobiljonova Sh. Allergik kasalligi bo‘lgan bolalarda to‘g‘ri ovqatlanishni tashkil etish

№ DGU 1627615.04.2022

 1. Sharipova S.A., Mirsagatova M.R., Sadullaeva X.A., Kuriyazova S.M., Sadirova M.K., Ermatov N.J. Qoraqalpog‘iston maktablarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari kunlik ratsionining mikronutrientiv holatini baholash.

DGU № 16305 25.05.2022

 1. Axmadaliyeva N.O., Salomova F.I. Sadullaeva X.A., Abdukadirova L.K. Oliy ta’lim muassasalarida professor o‘qituvchilarning ijtimoiy statusini o‘rganish b o‘yicha electron dastur № DGU 17137 27.06.2022
 2. Salomova F.I., Iskandarova G.T., Sadullaeva X.A., Sherkuzieva G.F., Sharipova S.A.,Jac Wook Choi, Kyong Hee Kim Atrof muhit gigiyenasi va inson salomatligi DGU №20225513 29.11.2022
 3. Sherkuzieva G.F., va b. Ovqatdan zaharlanishlar yuzaga keltiradigan omillarni baholash dasturiy platformasi DGU №18165 19.07.2022
 4. Sherkuzieva G.F., Azizova F.L; Kiryakidu E.X . Dyuzdochi sportchilarning rasional ovqatlanishi elektron dasturi . № DGU 1676305.2022
 5. Iskandarova G. T; Sherkuzieva G.F., Tashpulatova M.N; Samigova N.R; Kurbanova SH.I; Yusupxo‘jayeva A.M; Yulbarisova F. A. Aholini suv bilan ta’minlashni ekologo-gigienik xolati haqida ma’lumot beruvchi dasturiy platforma № DGU 16761 06.05.2022

 

Copyright acquired in 2022

 1. Salomova F.I. va hammualliflar “Gigiena. Tibbiy ekologiya” №00478217.05.2022
 2. Salomova F.I., Sadullaeva X.A., Sherkuzieva G.F., Sharipova S.A., Axmadaliyeva N.O., Mirshina O.P. Covid-19 pandemiyasi cheklov tadbirlarini qo‘llash sharoitida O‘zbekiston respublikasi OTM faoliyatini tashkil etish bo‘yicha sanitariya-epidemiologik talablar №005176  22.10.2022
 3. Iskandarova G.T., Yusupxodjayeva A.M., Samigova N.R., Sherkuzieva G.F.,Kurbanova Sh.I. Hygienic aspects of cleaning and disinfection of economic and domestic wastewater №005125 11.10.2022
 4. Salomova F.I., Abduqodirova L.K.,Sadullaeva X.A., Sharipova S.A. Mutaxassislikka kirish. №005666 23.12.2022
 5. Salomova F.I., Sadullaeva X.A., Axmadaliyeva N.O., Samigova N.R.,Qosimova X.T. Загрязнение атмосферного воздуха соединениями азота как этиологический фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний населения г.Ташкента №005676 23.12.2022
 6. Salomova F.I.,Ermatov N.J., Toshmatova G.A.,Abdukadirova L.K. Mastopatiyaning  alimentar  profilaktikasi №005818 22.12.2022
 7. Salomova F.I., Yarmuxamedova N.F. Gemoblastozlarda rinosinusitlarni davolash va profilaktika qilish chora tadbirlarini gigiyenik jihatlari №005820 22.12.2022
 8. Salomova F.I., Sharipova S.A.,Sadullaeva X.A., Abduqodirova L.K. Harbiy gigiyena №005665 23.12.2022
 9. Axmadaliyeva N.O., Salomova F.I. Sadullaeva X.A. Гигиена труда и охрана здоровья профессорcко-преподавательского состава Вузов. №005773 28.12.2022