Илмий ишлар

AТРОФ МУҲИТ ГИГИЕНAСИ КAФЕДРAСИНИНГ ИЛМИЙ ЙЎНAЛИШИ

ИЛМИЙ МУAММО:

“Ўзбекистонда атроф-муҳитни яхшилаш ва турли хил аҳоли гуруҳлари касалликларининг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш” 27.12.2018 йилдаги давлат рўйхатидан ўтказилган рақами 01 1800233-сонли.

AТРОФ МУҲИТ ГИГИЕНAСИ КAФЕДРAСИ ХОДИМЛAРИ ТОМОНИДAН ФAН ДОКТОРИ (ДСC) ВА ФAН ДОКТОРИ (ПДҲ) ИЛМИЙ ДAРAЖСИНИ ОЛИШ УЧҲУН ОЛИБ БОРИЛAЁТГAН ДИССЕРТAСИЯ МAВЗУЛAРИ

Умумий ва радиацион гигиена кафедраси илмий унвонга эга бўлган профессор-ўқитувчилари хақида маълумот

Ходимнинг Ф.И.Ш. Мутахассис-лик шифри Фан доктори (DSc)  илмий даражасини олиш учун диссертация мавзулари  

Илмий раҳбар

1. Абдукадирова Л.К. 14.00.07

Гигиена

Ионлантирувчи нур манбаларида имларнинг саломатлигини муҳофаза қилиш ва меҳнат шароитларини такомиллаштириш

Т.ф.д. Саломова Ф.И.
2. Садуллаева Х.А. 14.00.07

Гигиена

Ўзбекистон Республикаси шаҳар аҳолиси касалланишига замонавий хавф омиллар таъсирини камайтириш муаммоси

Т.ф.д. Саломова Ф.И.
3. Тошматова Г.О. 14.00.07

Гигиена

Шаҳар ва қишлоқ мактаб ёшидаги болалар овқатланишини рационализациялашнинг замонавий ёндошувлари

Т.ф.д Ахмадалиева Н.О.
   

Ходимнинг Ф.И.Ш.. Мутахассислик шифри Фан (PНД) илмий даражасини олиш учун диссертация мавзулари

Илмий раҳар

1. Шарипова С.А. 14.00.07

Гигиена

Гигиеническая оценка условий труда врачей-инфекционистов

Т.ф.д. Саломова Ф.И.
2. Мирсагатова М.Р. 14.00.07

Гигиена

Магнит резонасли тамограф билан ишлаш жараёнида тиббиёт ходимларининг меҳат гигиенаси ва саломатлигини муҳофаза қилиш

Т.ф.д. Саломова Ф.И..
3. Нигматуллаева Д.Ж. 14.00.07

Гигиена

Умумитаълим мактаблари бошланғич синф ўқувчиларининг саломатлиги ва меҳнат шароитларини гигиеник баҳолаш ва уларни оптималлаштириш (Tошкент шаҳар мисолида)”

Т.ф.д Ахмадалиева Н.О.
4. Хакимова Д.С. 14.00.07

Гигиена

Замонавий шароитда мактаб ўқувчиларининг кун тартиби ва саломатлик ҳолати

Т.ф.д. Саломова Ф.И.
5. Турғунов С.Т. 14.00.07

Гигиена

Юқумли касалликлар шифохоналарида даволаниш шароитларининг гигиеник асослари ва уларни даволаш самарадорлиги учун аҳамияти

Т.ф.д. Саломова Ф.И.